Food Winners Brugge is verdeeld in 3 verschillende fases:

De ambassadeurs: Er zijn 50 Brugse vrijwilligers gerekruteerd als ambassadeurs van het project. Ze zijn getraind en opgevolgd door FoodWIN en hun partners om zo experts tegen voedselverspilling te worden. Na het doorstaan van verschillende uitdagingen heeft FoodWIN hun resultaten verzameld en gebruikt voor de creatie van een grootschalige campagne in de stad.

De verzamelde informatie van de opleidingsfase is omgezet naar communicatiemateriaal (video's, foto’s en teksten etc.) voor de tweede en derde fase
van Food Winners Brugge: de bewustmakingscampagne waarin opgeschaald wordt tot 500 deelnemers in 2021 en 5000 deelnemers in 2022.
Door het gebruiken van data en resultaten die door de ambassadeurs verkregen zijn willen we aan iedereen tonen dat voedselverspilling tegengaan makkelijk is om zo een impact te hebben op grote schaal! 

Voedselverspilling is een groot probleem dat er niet zou mogen zijn in de eerste plaats. Het is verantwoordelijk voor 8% van de totale CO2-uitstoot wereldwijd en is ook de oorzaak van een aanzienlijk financieel verlies. Volgens de EU vindt 30 tot 50% van alle voedselverspilling plaats bij de consumenten.
Dat is de reden waarom Stad Brugge de voedselverspilling bij consumenten aanpakken.

Omdat een kleine stap voor de mensheid een grote stap voor onze aarde zal betekenen, nodigt Stad Brugge jou uit om de uitdagingen aan te gaan.

Food Winners Brugge is een project van Stad Brugge
in het kader van Bruggesmaakt i.s.m. Brugs Food Lab.
Stad Brugge stelde hiervoor FoodWIN aan, zij begeleiden mee de ambassadeurs en helpen hen 5000 huishoudens te bereiken!

Ondersteund met een klimaatsubsidie van het departement omgeving

contact: loick@foodwin.org
contact: klimaatenmilieu@brugge.beFoodWIN en de Stad Brugge verbinden zich ertoe de wetgeving tot bescherming van persoonsgegevens nauwgezet na te leven.

Privacy Disclamer FoodWIN

Privacy Disclamer Stad Brugge